Självledarskapets betydelse

Vikten av ett inifrånstyrt ledarskap, att styra inifrån och inte utifrån som ledare, påmindes jag väldigt starkt om i förgår när Steve Jobs gick ur tiden. En ledare, som flera har uttryckt det, styrde just inifrån sig själv. Med ett tydligt självledarskap. En av denna tidens mest uttalade autentiska ledare.

Det slår mig att inför döden bleknar det oviktiga, precis som Steve Jobs uttryckte det. Alla måsten, förväntningar, frustrationer, distraktioner och vad vi bör göra bleknar och tiden står still inför endast det som är viktigt.

När något sådant händer fokuserar vi mer på människorna vi leder, allt annat är sekundärt. Syftet med det vi gör ifrågasätts. Vi ställer de stora frågorna. Det är precis som om vi ibland behöver påminnas om det som är viktigt. Hur vi leder oss själva och andra påverkar och är viktigt.

Viktiga frågor att besvara;

  1. Hur leder jag mig själv? (Utifrånstyrning/Inifrånstyrning)
  2. Hur leder jag andra att leda sig själva?
  3. Vad är viktigt, för mig själv och de jag leder?

Inifrånstyrning – då styr jag mig själv inifrån mig själv. Jag känner mig själv, mina värden och styr inifrån min inre övertygelse. Jag utför handlingar där jag är sann mot mig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både mig själv och allt runt mig. Jag kan märka det när jag inte påverkas av distraktioner och känner mig lätt, glad, kärleksfull etc. När jag värdesätter andra.

Utifrånstyrning – då styr jag mig själv utifrån och överlåter mina beslut. Jag vet inte riktigt vilka värden som jag står för eller vad min inre övertygelse handlar om. Jag utför handlingar där jag ofta agerar utifrån måsten, vanor, förväntningar, samhälleliga synsätt etc. Då går jag mer eller mindre omedvetet emot mig själv. Jag kan märka det när jag lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc. När jag är helt uppe i tankar om mig själv och mitt.

Tack för att du, Steve Jobs, påminner om just vikten av att känna sig själv, vara sig själv och styra inifrån det som är viktigt!

[retweet]
[facebook]