Ledarskap mellan olika viljor

Det händer någonting i den ideella sektorn just nu. Vi är mitt i ett kulturskifte. Detta skifte påverkar alla medlemmar och du som ledare behöver förhålla dig till det. Vi håller på att byta ut gamla ”sanningar” om deltagande, demokrati och aktivism mot nya. Eftersom vi befinner oss på gränsen mellan det nya och det gamla kan det ibland splittra medlemmarna i två läger. Vi kan kalla dem för traditionsbärarna och nykomlingarna. Så här kan det låta, om vi generaliserar lite:
Några röster från traditionsbärarna:
– Jag har varit med sedan vi startade. De nya slutar redan efter några år, hur ska vi då kunna få kontinuitet? Och hur ska de hinna komma in i arbetet? Fortsätt läsa ”Ledarskap mellan olika viljor”