Autenticitet den nya tidens framgångsfaktor

Kunskap är makt sade den brittiska filosofen Francis Bacon för över 400 år sedan. Och ingenting kunde vara mer rätt. I alla fall inte då. Faktiskt höll den gode Francis citat sig aktuellt ända fram till att världen rycktes med i kanske mänsklighetens största uppfinning hittills; Skapandet av vad som idag är fenomenet internet.

Tack vare internet har ju alla människor kunskap om vad som helst. Det spelar ingen roll om det är hela universitetskurser, inspirerande föreläsningar eller ett youtube-klipp som beskriver hur du byter däck på bilen. Internet har på många sätt gjort vår tillvaro mer jämlik. Så vad händer om en stor del av jordens befolkning plötsligt har tillgång till massor av kunskap? Vilka är det som står ut i ett samhälle där alla vet mer och där högskoleutbildning inte längre är en säker jobbgarant? Eftersom samhället och arbetslivet genom internet har blivit så transparent så innebär detta att arbetsgivare nu börjar uppmärksamma nya värden hos sin personal.

Långt före internets intåg i vår vardag, var det just de som satt på kunskap som var de stora vinnarna. För den vanliga arbetskraften gällde bara den klassiska piskan och moroten. I början av 1900-talet mätte man efter Taylors principer om att människor kan prestera effektivt likt maskiner. Utför ett monotont jobb så motiveras du av en belöning. Till viss del lever Taylors principer vidare men problemet är att människans komplexa sinne inte kan självmotivera sig under en längre tid. Om det förr i tiden handlade om den tunga industrin ser vi idag likheter med exempelvis moderna callcenters. Det gäller inte alltid men väldigt ofta handlar vardagen där om repetitiva arbetsuppgifter efter tydliga instruktioner. Följaktligen klarar tyvärr väldigt få människor av den här typen av jobb under en längre tid med bibehållen produktivitet och inre tillfredsställelse.

Senare gjorde IQ-testet sin entré. Nu handlade allt om det mänskliga sinnet som bärare av framgång. Det tydde förvisso på en form av logisk intelligens som är odiskutabel men ingenting om din egentliga förmåga att exempelvis leda och förstå din omgivning. Därpå kom det freudianska tänkandet och med det personligheten som en ingrediens och mätinstrument för framgång. I samband med detta kom även olika personlighetstyper och Myer Briggs i ropet. Inte illa även om en enkel slutsats är att personligheten är svårare att mäta och enklare att manipulera. Även om det var en framgång i sig att börja se nya egenskaper än de rent logiska och kunskapsmässiga.

Sedan började det hända saker när den emotionella intelligensen kom på agendan. Redan 1973 började McClelland forska på området. Han kom fram till att det var de emotionella kompetenserna som till skillnad från IQ och personligheten hade den största påverkan på outnyttjad jobbpotential. Kompetenserna empati, självdisciplin och initiativ gjorde enligt forskningen störst skillnad. Dessa ingår i Emotionell Intelligens (EQ). Vackert så och EQ:n börjar alltmer få den plats den förtjänar.

Men nu pekar mycket på att vi står inför ytterligare ett skifte. Igen. Att tiden är inne för att omvärdera synen på framgång och prestation. Det handlar om att det är måttet på autenticitet på arbetsplatsen som visar på störst mänsklig framgång och utnyttjad jobbpotential.

Vad tänker du?

Kommentera gärna!

P.S Bilden är hämtad från internet utan känd avsändare. Den visar Henry Fords legendariska löpande band i Detroit på 1920-talet. Frågor om de anställdas EQ och outnyttjade potential låg antagligen inte högst upp på den dåvarande personalchefens agenda. D.S

[facebook]
[retweet]

Så lever du mera autentiskt i vardagen

Att leva autentiskt handlar om att känna och hantera sig själv. Att leva inifrån det man tycker är viktigt och de värden man håller höga. Att agera föredöme och ta ansvar bara genom att vara sig själv.

Helt enkelt; Att leva autentiskt handlar om att leva sant i stora som små situationer. Med sig själv och med andra.
Fortsätt läsa ”Så lever du mera autentiskt i vardagen”

Självledarskapets betydelse

Vikten av ett inifrånstyrt ledarskap, att styra inifrån och inte utifrån som ledare, påmindes jag väldigt starkt om i förgår när Steve Jobs gick ur tiden. En ledare, som flera har uttryckt det, styrde just inifrån sig själv. Med ett tydligt självledarskap. En av denna tidens mest uttalade autentiska ledare.

Det slår mig att inför döden bleknar det oviktiga, precis som Steve Jobs uttryckte det. Alla måsten, förväntningar, frustrationer, distraktioner och vad vi bör göra bleknar och tiden står still inför endast det som är viktigt.

När något sådant händer fokuserar vi mer på människorna vi leder, allt annat är sekundärt. Syftet med det vi gör ifrågasätts. Vi ställer de stora frågorna. Det är precis som om vi ibland behöver påminnas om det som är viktigt. Hur vi leder oss själva och andra påverkar och är viktigt.

Viktiga frågor att besvara;

  1. Hur leder jag mig själv? (Utifrånstyrning/Inifrånstyrning)
  2. Hur leder jag andra att leda sig själva?
  3. Vad är viktigt, för mig själv och de jag leder?

Inifrånstyrning – då styr jag mig själv inifrån mig själv. Jag känner mig själv, mina värden och styr inifrån min inre övertygelse. Jag utför handlingar där jag är sann mot mig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både mig själv och allt runt mig. Jag kan märka det när jag inte påverkas av distraktioner och känner mig lätt, glad, kärleksfull etc. När jag värdesätter andra.

Utifrånstyrning – då styr jag mig själv utifrån och överlåter mina beslut. Jag vet inte riktigt vilka värden som jag står för eller vad min inre övertygelse handlar om. Jag utför handlingar där jag ofta agerar utifrån måsten, vanor, förväntningar, samhälleliga synsätt etc. Då går jag mer eller mindre omedvetet emot mig själv. Jag kan märka det när jag lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc. När jag är helt uppe i tankar om mig själv och mitt.

Tack för att du, Steve Jobs, påminner om just vikten av att känna sig själv, vara sig själv och styra inifrån det som är viktigt!

[retweet]
[facebook]

Framtidens autentiska ledarskap

2000-talet och viss mån nittiotalet har varit tider då ord som lean, kostnadseffektivitet och hopslagningar har varit på många organisationers agendor. Att så är fallet är ju inte så konstigt. Nu för tiden finns alla möjliga tekniska hjälpmedel för exakt beräkning av hur effektiva medarbetare och chefer verkligen är. Det spelar ingen roll vad du gör, allt går att mätas i tid, statistik och förstås i pengar. Men vems arbete går att räkna hem, och vems går inte? Att kunna mäta enskildas resultat i en modern organisation är förstås nödvändigt. Poängen är snarare hur demoraliserade organisationer blir som använder enbart statistiken som huvudverktyg.

En bieffekt av detta är tråkigt nog att idag på 2010-talet jämställer många medarbetare chefskapet på sin arbetsplats med en simpel kontrollenhet. Med statistikens hjälp syns det obarmhärtigt hur mycket du sålt, hur många samtal du ringt, hur många spikar du konsumerat och så vidare. I ivern att uppfylla målen glömmer många chefer bort det coachande ledarskapet och kanske att helt enkelt fråga sina medarbetare den enkla frågan hur de mår. Många känner igen sig i medarbetarsamtal där chefen bekymrat tittar upp över sina nyutskrivna excelark och undrar hur resultatet ska kunna förbättras. Hur mycket kan du prestera? Du får bonus om du fixar det här! Kom igen nu! Att bli förminskad till siffror på ett excelark motiverar säkert ett fåtal men knappast den framtida medarbetaren.

Den avgörande frågan inför framtiden handlar om; vem vill jag följa?

Känner du många som vill följa ledare med en påklistrad fasad och hård yta, som leder utifrån andras tro och som föredrar egen prestige, makt och/eller pengar?

Nej, det gör inte jag heller.

Hur kan man då konkret gå mot mer väl fungerande arbetsplatser där fler mår bra, känner mening och faktiskt till på köpet presterar bättre?

Jo… ett sätt är att utveckla ledarskapet. De flesta människor vill följa ledare som är autentiska, öppna och trygga i sig själva. Ledare som tror på det de gör, känner lust i arbetet och samtidigt skapar förutsättningar för medarbetarna att påverka sin egen och verksamhetens utveckling framåt. Ledare som präglas av värde, mening och ansvar.

Detta är kännetecken som vi hittar hos det autentiska ledarskapet. Autentiska ledare har en uppriktig önskan om att tjäna andra med sitt ledarskap. Där medarbetarna får betyda något, framför att själva skaffa sig makt, pengar eller prestige. De bygger varaktiga relationer där medarbetarna ses som människor och inte som siffror i statistiken. Autentiska ledare är vägledda av sina inre värden och följer sin övertygelse, passion och använder sin talang samtidigt som de stödjer andra. I framtidens hårt konkurrerande arbetsförhållanden är det autenticiteten hos ledare som gör skillnad.

Det är dessa autentiska ledare som vi vill följa i framtiden!

Therese Appelqvist

Beteendevetare och relationsexpert

[facebook]
[retweet]