Ideellt ledarskap – finns det?

Ideellt. Ledarskap. Två ord som var för sig är starkt värdeladdade och som när de sätts samman blir till något större. Bättre. Mer kvalitativt. Eller? Kanske är det den första frågan vi bör ställa oss: Finns ett unikt, ideellt ledarskap med gemensamma kännetecken? Eller handlar ideellt ledarskap snarare om det ledarskap som praktiseras dagligen inom ideella organisationer av mängder av människor?

Av förtroendevalda, anställda och frivilliga. Av alla ledare. Eller har ideellt ledarskap som minsta gemensamma nämnare att det är oavlönat, sker utan vinstintresse och i en idéburen kontext? Och av den anledningen är att beteckna som just ideellt ledarskap? Ja i så fall borde exempelvis familjen som ”organisation” eller sammanhang också inkluderas i diskussionen om ideellt ledarskap. Ideellt ledarskap borde ju rimligen inte låta sig avgränsas av ett organisationsnummer.

Ska jag uttrycka mig kort och generaliserande skulle jag säga: det finns inget (unikt) ideellt ledarskap. Lika lite som det finns ett kommunikativt ledarskap eller till exempel näringslivsledarskap. Däremot finns det en fantastisk mängd människor som är ledare i ideella organisationer – och som utövar ledarskap. I en flora av ideella organisationer (och familjer).

Gör jag det väl enkelt för mig? Ledare som forma(t)s och är engagerade i ideella organisationer på sin fritid men som dagligdags arbetar i ett företag eller på en kommun – är det ideellt ledarskap som dessa människor praktiserar på jobbet? Kanske. Eller handlar det om ledarskap som tränats, lyckats och misslyckats i ett ideellt sammanhang och som personen får utlopp för och har nytta av också i sitt arbete? Det tror jag. På samma sätt som att en person som engagerar sig i en ideell organisation bidrar med all sin livserfarenhet och sitt lärande, inklusive ledarskap, oavsett om lärandet och erfarenheterna gjorts på jobbet, i familjen, under utbildning, i en annan ideell organisation eller i livet i övrigt. Kanske är det det som är, eller borde vara, ideellt ledarskap: viljan att synliggöra och erbjuda forum att växa i och ta ansvar för. Plattformar där var och ens reella kompetens används och nya världsförbättrare utvecklas.

Johan Welander
HR-ansvarig Sensus studieförbund &
Vice ordförande i IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

[facebook]
[retweet]

1 reaktion till “Ideellt ledarskap – finns det?”

  1. Tänkvärda ord och helt rätt! Men skillnaden mellan en ideell ledare och en näringslivsledare med lika förutsättningar torde vara vad man får i ersättning i lön och bonus etc. kontra de värden och den övertygelse man utövar som ideell ledare. Eller är det också att göra det för enkelt? Kul med dessa funderingar dock…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*