Reglerna och gott ledarskap

Arbetsgivarrollen är komplext. Den kan oftast delas upp i en ”mjuk del”, ledarskap och personalpolitik, samt en ”hård del” ,regelverket, som anger ramarna, spelreglerna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Men de två delarna går oftast hand i hand. För att vara en bra ledare bör arbetsgivaren ha en god kännedom om de aktuella arbetsrättsliga regelverken då lagar, kollektivavtal och domar avspeglar samhällets och arbetsmarknadens syn på hur arbetsgivare och arbetstagare ska förhålla sig till varandra i det dagliga arbetslivet.

Regelverken och vad som krävs av en god ledare är sällan motsägelsefulla. Snarare tvärtom, regelverken ger en tydlig vägledning hur en bra ledare bör tänka. En ledare bör vara objektiv rättvis, schysst och inkluderande, läs löneavtal och diskrimineringslagen, tydlig och transparent, läs medbestämmandelagen, skapa tydliga mål och prioriteringar, läs arbetsmiljölagen. Listan kan göras oändlig varför upplägget för denna ledarskapsdag är en perfekt mix för dig som innehar någon form av arbetsgivarroll.

Monica Lysholm
Förbundsdirektör, IDEA

[facebook]

[retweet]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*