Personligt ansvar

Detta med att ta personligt ansvar är bland våra största utmaningar. Hur mycket ansvar vi tar för oss själva påverkar om vi är lyckliga, om vi lever det liv vi vill, om vi äter den mat vi vill, och om vi umgås med de människor vi vill. Ja allt du kan tänka dig.

Ett välkänt faktum när det gäller eget ansvar är att det är svårare att styra sig själv i den riktning man innerst inne vill om man istället väljer att frossa i andras ansvar. Samma sak är det i den andra änden om du välvilligt låter andra ta de ansvar som är dina.

När det gäller hur vi personligen tar ansvar kan man säga att det finns två tydliga sätt/profiler, dammsugaren och teflonpannan. Vi har alla drag av båda. Ibland åt det ena hållet och ibland mer åt det andra. Du känner säkert igen dig själv eller någon på din arbetsplats eller rent av i din familj som använder någon av dessa sätt att ta ansvar. Två tydliga ytterligheter! Vem är du? Hur mycket ansvar tar du?

Dammsugaren, eller ansvarsdammsugaren är som namnet antyder de personer som i alla lägen suger åt sig andras ansvar. – ”Jag hjälper kollegan med hennes arbete som hon misskött fast jag är helt slut? Ingen match det fixar jag!” – ”Jag tar städningen efter att partnern haft fest med sina polare? Lätt!” – ”Jag sitter och lyssnar på vännens relationsdravel i timmar utan att få frågan om hur jag själv har det? Såklart jag vill!” Jag blir ofta bekräftad och känner att jag behövs när jag tar andras ansvar.

Teflonpannan är dammsugarens raka motsats. Som hos en teflonpanna rinner allt ansvar bara av henne eller honom och ingenting fastnar. -”Min mobil försvann på bussen men ditt svammel fick mig att glömma den!” – ”Den missade budgeten var mina kollegors verk för min plan var klockren!” – ”Det är alltid ostädat hemma för att min partner inte uppfyller sin del! På det ena eller andra sättet är det i teflonpannans värld ändå alltid någon annans fel.

Exempel på att ta personligt ansvar kan handla om att;

 • stå för sin åsikt och inte ge skuld till andra i en konflikt
 • hålla självdisciplinen och inte falla för vardagliga frestelser som att äta chips när du föresatt dig att äta sunt
 • leverera budgeten i tid när du bestämt dig för att göra det och slutföra vad du bestämt

Dagens tips:

Ställ dig frågorna;

 1. Vem av dessa profiler/ olika sätt att hantera ansvar känner du igen dig i?
 2. Tänk på en situation när du tog personligt ansvar, vad och hur gjorde du?
 3. Hur påverkade det dig själv? Andra?

 

[facebook]
[retweet]

Inspirera dig själv och andra med ett blogginlägg

Vill du inspirera andra och blogga på denna sida? Ge ett inlägg eller flera?

Läs mer om att blogga här. 

Ju fler vi är som sprider inspiration, erfarenhet och ideella värden desto bättre.

Varmt välkommen att kontakta oss på blogga(at)ledarskapsbloggen.org

Glöm inte att gilla ideellt på ”Vi som gillar ideellt” sidan.

[facebook]
[retweet]

Meningsfullhet på jobbet

Det som skapar mening på jobbet har fascinerat många forskare och ledare genom historien.Medarbetarskaps-forskningen på handelshögskolan i Göteborg talar om det öppna och förtroendeingivande klimatet tillsammans med gemenskapen och ett fungerande samarbete som bidragande faktorer till en känsla av meningsfullhet. Den menar att det skapar engagemang och mening som i sin tur gör att vi vill ta ansvar och komma med fler initiativ. När jag reflekterar över mina erfarenheter från möten med människor i arbetslivet så handlar meningsfullhet för dem ofta om att;

 • Betyda något för någon eller något
 • Vara en del av ett sammanhang
 • Bli sedd och bekräftad
 • Kunna påverka det du gör
 • Ge till andra
 • Bidra till något större…
…och det som uteslutande mest påverkar en känsla av mening enligt mig är hur autentisk du kan vara och är.
Det är du själv som är den bäste på att tillföra mening med det du gör. Att inte lägga det på någon annan att leverera din mening. Att själv ta ansvar. Meningsfullhet skapas och kommer inifrån dig själv. Den känns igen i dina känslor och upplevelser.

Nedan följer 10 meningsskapande tips som du kan göra själv.

Meningsskapande tips:

1. Utforska mer varför du gör det du gör 

Vad vill du egentligen med det du gör? Bidra med? Få ut av det? Skriv gärna ner det eller varför inte rita någonting som symboliserar det. Påminn dig om det på jobbet. Det hjälper dig att motivera dig själv. 

2. Var mer kreativ 

Använd din kraft och kreativitet i det du gör. Se det du gör som värdefullt i sig. Gör det så bra och naturligt du kan. Med ett sådant förhållningssätt flödar kreativiteten och det du gör gör skillnad.

 3. Påverka mer det du kan

Fråga efter hur ditt handlingsutrymme ser ut och vilka beslut du kan fatta. Berätta vad du tror på. Ta initiativ till olika förslag på förbättringar. Påverka till det bättre när du kan. Genom att göra det kan du känna att det du säger och gör har betydelse, att ditt bidrag påverkar helheten och därav upplevs meningsfullt.

4. Var tacksam för det du har

När du ser det du har framför dig, de människor och uppdrag som du möter, och kan känna tacksamhet för det du har, utan att vilja ha mer, ökar känslan av mening. Vi förlorar oss i all vår strävan efter mer och på vägen förlorar vi det som betyder något. Att se det vi har och tacka för det ger en känsla av mening.

5. Ge mer till andra

Fråga andra om de behöver ditt stöd eller din hjälp. Genom att uppmärksamma andra och samtidigt hjälpa dem bidrar du till ett gemensamt sammanhang och till att något större skapas. Vi är del av något tillsammans. Du kan ta ett volontäruppdrag genom att t ex en dag i månaden göra en volontärinsats och få betyda något för någon eller något . Att ge skapar en känsla av mening. Se mer på www.volontarbyran.org.

6. Gör mer av det du tror på

Ta reda på vad du tror på egentligen. Du vet ofta det när du upplever motsatsen. Saker som berör dig på djupet signalerar vad du tror på. Berätta vad som är viktigt för dig och gör mer av det. I vår övertygelse finns mycket av vår inre motivation och mening. 

7. Gör mer av det du tycker är lustfyllt

Ta reda på vad du tycker är lustfyllt. Du vet vad som fyller dig med lust när det känns som om tiden stannar, när allt flödar och går väldigt lätt. När du är ett med det du gör känner du en känsla av mening. Gör mer av det som passionerar dig på jobbet.

8.  Använd din talang mer

Dela med dig av det du är naturligt bra på, har lätt för och älskar att göra. Vi har alla gåvor som inte används tillräckligt. Ta reda på ditt unika uttryck och använd det så mycket du kan. Just du har en talang som är en resurs för dig själv och andra. 

9. Var mer närvarande

Ha alltid fokus på det du just för tillfället gör. Det är det som varit och det som kommer framåt som ofta stressar oss men om vi vänder vår uppmärksamhet till det som är alldeles där vi är, blir problemen mindre och vi kan handla mer ändamålsenligt och i linje med oss själva. I närvaron och nuet hittar vi en stor känsla av mening.

10. Var mer autentisk

Visa vem du är på jobbet. Va genuin, verklig och öppen utan fasad. Ta reda på vad du verkligen står för och gör det som känns sant för dig. Lär känna dig själv och ta ansvar för det du ska. OM du är i linje med dig själv känner du dig ofta glad, lätt och tacksam för det du har och gör. 

Bäst är när vi river fasaden runt oss, går ur rollerna vi styrs av och istället styr våra liv inifrån och är autentiska. När vi i nuet kommer nära oss själva och det som är viktigt för oss. Där finns den största känslan av mening.

Min konklusion av vad som bäst skapar mening på jobbet är att;  ju mer autentisk du kan vara och är på jobbet desto större känsla av meningsfullhet. 

Dagens tips:

När känner du mening på jobbet? Kan du göra något för att känna mer mening, i så fall vad?

Lycka till!

[retweet]
[facebook]

 

Inifrånstyrning i praktiken

Inifrånstyrda handlingar är handlingar där du är sann mot dig själv. Du tar helt ansvar för dina beslut och styr inifrån dig själv. Du går med dig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både dig själv och allt runt dig. Du kan märka det när du inte påverkas av distraktioner och känner dig lätt, glad, kärleksfull etc. Ok det låter ju bra men vad handlar det om egentligen? I praktiken? Låt oss titta på en scen från en arbetsplats. Föreställ dig att du är huvudpersonen.

Fika på jobbet

Det är fikapaus på en fredag. Alla är där men inte Bengt som du gillar skarpt. Den informella ledaren Camilla säger med självklarhet att Bengt är inkompetent och inte kan sköta sitt jobb. Något du inte håller med om. Du tycker tvärtom. Runt fikabordet möts Camillas angrepp på Bengt med tystnad och spridda hummanden och bekräftelser som ger hennes tes rätt. Stämningen är uppsluppen men samtidigt lite tryckt. Du själv funderar. Visst är det enklaste att vara tyst. Eller ska du gå på konfrontation? Trots att det inte är din stil.

Här kan vi agera olika men vad innebär det i praktiken att vara inifrånstyrd i denna situation?

Utifrånstyrning 

Du håller tyst, för detta rör inte dig. Men egentligen vänder det sig i magen av orätt. Du vill inte stöta dig med resten av gruppen, fast du tycker de har fel. Du kan få fiender. Låt de andra hålla på bäst de vill. Det är enklare att hålla med. Och vad tjänar DU på detta? Säg ingenting så har du inget sagt!

Inifrånstyrning

Jag kan inte strunta i detta och låtsas som ingenting hänt. Det här är inte rätt. Jag agerar moraliskt och inifrån vad jag tycker är rätt. Jag talar om för de andra att jag inte håller med, att jag upplever det som mobbing och att det inte hör hemma på en arbetsplats. Det är okej att det blir dålig stämning.

Vad väljer du? Det enkla eller rätta? 

Lycka till med att vara inifrånstyrd!

[facebook]
[retweet]

Ledarskap mellan olika viljor

Det händer någonting i den ideella sektorn just nu. Vi är mitt i ett kulturskifte. Detta skifte påverkar alla medlemmar och du som ledare behöver förhålla dig till det. Vi håller på att byta ut gamla ”sanningar” om deltagande, demokrati och aktivism mot nya. Eftersom vi befinner oss på gränsen mellan det nya och det gamla kan det ibland splittra medlemmarna i två läger. Vi kan kalla dem för traditionsbärarna och nykomlingarna. Så här kan det låta, om vi generaliserar lite:
Några röster från traditionsbärarna:
– Jag har varit med sedan vi startade. De nya slutar redan efter några år, hur ska vi då kunna få kontinuitet? Och hur ska de hinna komma in i arbetet? Fortsätt läsa ”Ledarskap mellan olika viljor”

Självledarskapets betydelse

Vikten av ett inifrånstyrt ledarskap, att styra inifrån och inte utifrån som ledare, påmindes jag väldigt starkt om i förgår när Steve Jobs gick ur tiden. En ledare, som flera har uttryckt det, styrde just inifrån sig själv. Med ett tydligt självledarskap. En av denna tidens mest uttalade autentiska ledare.

Det slår mig att inför döden bleknar det oviktiga, precis som Steve Jobs uttryckte det. Alla måsten, förväntningar, frustrationer, distraktioner och vad vi bör göra bleknar och tiden står still inför endast det som är viktigt.

När något sådant händer fokuserar vi mer på människorna vi leder, allt annat är sekundärt. Syftet med det vi gör ifrågasätts. Vi ställer de stora frågorna. Det är precis som om vi ibland behöver påminnas om det som är viktigt. Hur vi leder oss själva och andra påverkar och är viktigt.

Viktiga frågor att besvara;

 1. Hur leder jag mig själv? (Utifrånstyrning/Inifrånstyrning)
 2. Hur leder jag andra att leda sig själva?
 3. Vad är viktigt, för mig själv och de jag leder?

Inifrånstyrning – då styr jag mig själv inifrån mig själv. Jag känner mig själv, mina värden och styr inifrån min inre övertygelse. Jag utför handlingar där jag är sann mot mig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både mig själv och allt runt mig. Jag kan märka det när jag inte påverkas av distraktioner och känner mig lätt, glad, kärleksfull etc. När jag värdesätter andra.

Utifrånstyrning – då styr jag mig själv utifrån och överlåter mina beslut. Jag vet inte riktigt vilka värden som jag står för eller vad min inre övertygelse handlar om. Jag utför handlingar där jag ofta agerar utifrån måsten, vanor, förväntningar, samhälleliga synsätt etc. Då går jag mer eller mindre omedvetet emot mig själv. Jag kan märka det när jag lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc. När jag är helt uppe i tankar om mig själv och mitt.

Tack för att du, Steve Jobs, påminner om just vikten av att känna sig själv, vara sig själv och styra inifrån det som är viktigt!

[retweet]
[facebook]

Ideellt ledarskap

Tänk dig en gråmulen dag utanför Falkenberg. Det har blåst halv storm hela natten och när regnet lugnat ner sig går du ner på stranden för att ta en promenad. 100 meter ut från den tångklädda strandkanten bryts de meterhöga vågorna i ett vitt inferno. Mitt i skummet syns en gul kajak vars förare har ett leende som spänner från öra till öra. Jag är förbundssekreterare för en ungdomsorganisation som heter Förbundet Vi Unga och det är jag som sitter i den kajaken. Fortsätt läsa ”Ideellt ledarskap”

Att välja sin ledare!

Om kaptenen inte vet åt vilket håll skeppet ska styras är det inte konstigt om besättningen blir orolig.” Dessa ord läste jag i en tidning för föräldrar när jag väntade mitt första barn. Och i samma ögonblick fick jag ganska klart för mig hur jag ville vara och uppfattas som förälder. Jag ville bli en pålitlig ”kapten”, som har koll på läget och som kan peka ut en bra riktning tillsammans med 1:e styrman. Hur vi och ”besättningen” sedan tar oss framåt mot målet skulle vi sedan lugnt och fint tillsammans besluta under färdens gång och hela tiden ta hänsyn till dagens förutsättningar.
Fortsätt läsa ”Att välja sin ledare!”

Ideellt ledarskap – finns det?

Ideellt. Ledarskap. Två ord som var för sig är starkt värdeladdade och som när de sätts samman blir till något större. Bättre. Mer kvalitativt. Eller? Kanske är det den första frågan vi bör ställa oss: Finns ett unikt, ideellt ledarskap med gemensamma kännetecken? Eller handlar ideellt ledarskap snarare om det ledarskap som praktiseras dagligen inom ideella organisationer av mängder av människor? Fortsätt läsa ”Ideellt ledarskap – finns det?”

Framtidens autentiska ledarskap

2000-talet och viss mån nittiotalet har varit tider då ord som lean, kostnadseffektivitet och hopslagningar har varit på många organisationers agendor. Att så är fallet är ju inte så konstigt. Nu för tiden finns alla möjliga tekniska hjälpmedel för exakt beräkning av hur effektiva medarbetare och chefer verkligen är. Det spelar ingen roll vad du gör, allt går att mätas i tid, statistik och förstås i pengar. Men vems arbete går att räkna hem, och vems går inte? Att kunna mäta enskildas resultat i en modern organisation är förstås nödvändigt. Poängen är snarare hur demoraliserade organisationer blir som använder enbart statistiken som huvudverktyg.

En bieffekt av detta är tråkigt nog att idag på 2010-talet jämställer många medarbetare chefskapet på sin arbetsplats med en simpel kontrollenhet. Med statistikens hjälp syns det obarmhärtigt hur mycket du sålt, hur många samtal du ringt, hur många spikar du konsumerat och så vidare. I ivern att uppfylla målen glömmer många chefer bort det coachande ledarskapet och kanske att helt enkelt fråga sina medarbetare den enkla frågan hur de mår. Många känner igen sig i medarbetarsamtal där chefen bekymrat tittar upp över sina nyutskrivna excelark och undrar hur resultatet ska kunna förbättras. Hur mycket kan du prestera? Du får bonus om du fixar det här! Kom igen nu! Att bli förminskad till siffror på ett excelark motiverar säkert ett fåtal men knappast den framtida medarbetaren.

Den avgörande frågan inför framtiden handlar om; vem vill jag följa?

Känner du många som vill följa ledare med en påklistrad fasad och hård yta, som leder utifrån andras tro och som föredrar egen prestige, makt och/eller pengar?

Nej, det gör inte jag heller.

Hur kan man då konkret gå mot mer väl fungerande arbetsplatser där fler mår bra, känner mening och faktiskt till på köpet presterar bättre?

Jo… ett sätt är att utveckla ledarskapet. De flesta människor vill följa ledare som är autentiska, öppna och trygga i sig själva. Ledare som tror på det de gör, känner lust i arbetet och samtidigt skapar förutsättningar för medarbetarna att påverka sin egen och verksamhetens utveckling framåt. Ledare som präglas av värde, mening och ansvar.

Detta är kännetecken som vi hittar hos det autentiska ledarskapet. Autentiska ledare har en uppriktig önskan om att tjäna andra med sitt ledarskap. Där medarbetarna får betyda något, framför att själva skaffa sig makt, pengar eller prestige. De bygger varaktiga relationer där medarbetarna ses som människor och inte som siffror i statistiken. Autentiska ledare är vägledda av sina inre värden och följer sin övertygelse, passion och använder sin talang samtidigt som de stödjer andra. I framtidens hårt konkurrerande arbetsförhållanden är det autenticiteten hos ledare som gör skillnad.

Det är dessa autentiska ledare som vi vill följa i framtiden!

Therese Appelqvist

Beteendevetare och relationsexpert

[facebook]
[retweet]