Ideellt ledarskap – finns det?

Ideellt. Ledarskap. Två ord som var för sig är starkt värdeladdade och som när de sätts samman blir till något större. Bättre. Mer kvalitativt. Eller? Kanske är det den första frågan vi bör ställa oss: Finns ett unikt, ideellt ledarskap med gemensamma kännetecken? Eller handlar ideellt ledarskap snarare om det ledarskap som praktiseras dagligen inom ideella organisationer av mängder av människor? Fortsätt läsa ”Ideellt ledarskap – finns det?”