Att välja sin ledare!

Om kaptenen inte vet åt vilket håll skeppet ska styras är det inte konstigt om besättningen blir orolig.” Dessa ord läste jag i en tidning för föräldrar när jag väntade mitt första barn. Och i samma ögonblick fick jag ganska klart för mig hur jag ville vara och uppfattas som förälder. Jag ville bli en pålitlig ”kapten”, som har koll på läget och som kan peka ut en bra riktning tillsammans med 1:e styrman. Hur vi och ”besättningen” sedan tar oss framåt mot målet skulle vi sedan lugnt och fint tillsammans besluta under färdens gång och hela tiden ta hänsyn till dagens förutsättningar.
Fortsätt läsa ”Att välja sin ledare!”