Framtidens autentiska ledarskap

2000-talet och viss mån nittiotalet har varit tider då ord som lean, kostnadseffektivitet och hopslagningar har varit på många organisationers agendor. Att så är fallet är ju inte så konstigt. Nu för tiden finns alla möjliga tekniska hjälpmedel för exakt beräkning av hur effektiva medarbetare och chefer verkligen är. Det spelar ingen roll vad du gör, allt går att mätas i tid, statistik och förstås i pengar. Men vems arbete går att räkna hem, och vems går inte? Att kunna mäta enskildas resultat i en modern organisation är förstås nödvändigt. Poängen är snarare hur demoraliserade organisationer blir som använder enbart statistiken som huvudverktyg.

En bieffekt av detta är tråkigt nog att idag på 2010-talet jämställer många medarbetare chefskapet på sin arbetsplats med en simpel kontrollenhet. Med statistikens hjälp syns det obarmhärtigt hur mycket du sålt, hur många samtal du ringt, hur många spikar du konsumerat och så vidare. I ivern att uppfylla målen glömmer många chefer bort det coachande ledarskapet och kanske att helt enkelt fråga sina medarbetare den enkla frågan hur de mår. Många känner igen sig i medarbetarsamtal där chefen bekymrat tittar upp över sina nyutskrivna excelark och undrar hur resultatet ska kunna förbättras. Hur mycket kan du prestera? Du får bonus om du fixar det här! Kom igen nu! Att bli förminskad till siffror på ett excelark motiverar säkert ett fåtal men knappast den framtida medarbetaren.

Den avgörande frågan inför framtiden handlar om; vem vill jag följa?

Känner du många som vill följa ledare med en påklistrad fasad och hård yta, som leder utifrån andras tro och som föredrar egen prestige, makt och/eller pengar?

Nej, det gör inte jag heller.

Hur kan man då konkret gå mot mer väl fungerande arbetsplatser där fler mår bra, känner mening och faktiskt till på köpet presterar bättre?

Jo… ett sätt är att utveckla ledarskapet. De flesta människor vill följa ledare som är autentiska, öppna och trygga i sig själva. Ledare som tror på det de gör, känner lust i arbetet och samtidigt skapar förutsättningar för medarbetarna att påverka sin egen och verksamhetens utveckling framåt. Ledare som präglas av värde, mening och ansvar.

Detta är kännetecken som vi hittar hos det autentiska ledarskapet. Autentiska ledare har en uppriktig önskan om att tjäna andra med sitt ledarskap. Där medarbetarna får betyda något, framför att själva skaffa sig makt, pengar eller prestige. De bygger varaktiga relationer där medarbetarna ses som människor och inte som siffror i statistiken. Autentiska ledare är vägledda av sina inre värden och följer sin övertygelse, passion och använder sin talang samtidigt som de stödjer andra. I framtidens hårt konkurrerande arbetsförhållanden är det autenticiteten hos ledare som gör skillnad.

Det är dessa autentiska ledare som vi vill följa i framtiden!

Therese Appelqvist

Beteendevetare och relationsexpert

[facebook]
[retweet]

2 reaktioner till “Framtidens autentiska ledarskap”

 1. Instämmer i det du skriver men samtidigt är det tyvärr något av en utopi och ett önsketänkande. Sedan den industriella revolutionen i västvärlden kom igång på allvar har pengar alltid var den allenarådande drivkraften. Folk pressas på arbetsplatserna och tillskrivs ett värde som är synonymt med hur mycket de presterar. Det som ska göras idag ska vara gjort igår osv. Numera använder man ordet ”medarbetare” för att beskriva de anställda, men det är bara ett tomt ord som är till för att ge dem ett egenvärde, ”löneslav” är ett bättre ord för att beskriva de anställda på de allra flesta arbetsplatserna, för det är det de är. Misslyckas du får du helt enkelt lämna plats för någon annan och jag har inte hört talas om någon chef eller arbetsgivare som tagit de anställdas välmående på allvar.
  Det här har sina orsaker i en global orsakskedja och att gå in på hur den globala världsekonomin fungerar tänker jag inte försöka ge mig i kast med här.
  Ledarna som du efterlyser står alltså inte att finna på de arbetsplatser där effektivitet och framgång mäts i pengar, vilket utesluter de allra flesta företag.

  1. Tack Conny för ditt inlägg. Utopi eller inte?!

   Av egen erfarenhet har jag upplevt arbetsplatser där medarbetare får påverka och utvecklas inom sitt uppdrag. De senaste två åren har jag följt ca 30 chefer från två stora statliga verk med personliga ledarutvecklingsprogram och en av de stora frågorna har handlat om; Hur kan jag som ledare leda så att medarbetarna tar initiativ och ansvar? Det vill säga att medarbetare är med och påverkar sin egen och verksamhetens utveckling i högre utsträckning.

   Om medarbetare ska vilja ta ansvar och initiativ, vad behövs då? Det jag har erfarit handlar om att medarbetare följer ledare som är autentiska, som bygger relationer och skapar goda arbetsförhållanden efter bästa förmåga. Detta påvisar även medarbetarskapsforskningen på handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

   Min poäng är att det ena inte behöver utesluta det andra. Ledare kan med små medel göra underverk även på de mest detaljstyrda arbetsplatserna.

Lämna ett svar till Therese Appelqvist Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*