Att välja sin ledare!

Om kaptenen inte vet åt vilket håll skeppet ska styras är det inte konstigt om besättningen blir orolig.” Dessa ord läste jag i en tidning för föräldrar när jag väntade mitt första barn. Och i samma ögonblick fick jag ganska klart för mig hur jag ville vara och uppfattas som förälder. Jag ville bli en pålitlig ”kapten”, som har koll på läget och som kan peka ut en bra riktning tillsammans med 1:e styrman. Hur vi och ”besättningen” sedan tar oss framåt mot målet skulle vi sedan lugnt och fint tillsammans besluta under färdens gång och hela tiden ta hänsyn till dagens förutsättningar.

Jag misstänkte att jag med tidens gång då och då skulle bli utmanad av besättningen. De skulle med all sannolikhet försöka fälla krokben på mig och försöka ta över kaptensrollen. Men jag tänkte att om jag står stadigt med rak rygg och med en välkomnande famn så kommer jag bli svår att skicka ut på plankan. Och jag skulle göra allt för att få besättningen att känna sig trygg med mig som skeppets kapten.

Och med facit i hand så får jag säga det har fungerat bra! Jag har blivit utmanad många gånger, men jag har än så länge inte blivit kastad överbord. Vårt skepp har seglat över stormande hav, mött sjörövare och hajar. Men vi har också fått uppleva stunder då havet legat kavlugnt och vi har kunnat njuta av värmen och stillheten. Och jag är oerhört tacksam över att samarbetet med 1:e styrman fungerar bra. Vi turas om att ta befälet ombord. För ibland behöver även kaptener och 1:e styrmän vila. Så är det bara!

Att vara förälder är en form av ideellt ledarskap. För det är ju sällan som föräldrar får betalt i pengar för att de gör jobbet. Det vi får för utlagt arbete är mycket mera värt än pengar. Vi får glädje, värme, kärlek och respekt. Vi får förmånen att lära våra barn att segla på de sju haven. Vi får känna en tillhörighet och gemenskap. Vi utvecklas som människor! Vi får veta vilka som är våra styrkor och svagheter.

Att medvetet välja vilken typ av ledare man vill vara är inte bara en fördel för de man ska leda. Det hjälper oss också att leda oss själva. Och kanske det är så, att det största ideella ledarskapet av dem alla är att leda sig själv…

Frida Olsson
F.d anställd Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen

[facebook]
[retweet]

3 reaktioner till “Att välja sin ledare!”

  1. Heja Frida, det du har skrivit har du hämtat ur verkligheten som förälder, och det är sant. Man får så mycket tillbaka:)

    1. Ja Frida, att leda sig själv är det största ideella ledarskapet och därefter vårt föräldrarskap (för oss med barn) o.s.v.

      Som du skriver; Men jag tänkte att om jag står stadigt med rak rygg och med en välkomnande famn så kommer jag bli svår att skicka ut på plankan. Och jag skulle göra allt för att få besättningen att känna sig trygg med mig som skeppets kapten…. visar på ett fantastiskt autentiskt ledarskap. Är säker på att dina barn vill följa en sådan kapten.

      Heja dig! <3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*